• nbNorsk bokmål

Diverse Papirarbeid

Finans & Juridisk

Hjelp med diverse papirarbeid

For de aller fleste som eier bolig i Spania så er det en fordel å få hjelp til diverse “papirarbeid” av en sk. “Gestor” eller “Assessor”. Rett og slett et firma som tar seg av administrasjonen av det som gjelder deg og din bolig. Nedenfor følger noe av det du kan (og bør) få hjelp med:

NIE nummer (Spansk ID- og skattenummer)

Noe av det aller første du må gjøre når du skal kjøpe bolig i Spania er å starte prosesen med å få spansk id- og skattenummer, sk. NIE-nummer. (Número de Identificación Extranjero) Dette er et unikt nummer som vil følge deg på alle offisielle dokumenter og uten NIE kommer du ikke langt. Det behøvs rett og slett for det meste. Ministerio Del Interior (innenriksministeriet) utesteder NIE nummer. Dersom du snakker spansk kan du selv søke om NIE, da laster du ned formularet fra www.mir.es. Dokumentet skal presenteres på nærmeste politistasjon alternativt utlendingskontoret sk. “oficina del extranjero”. Du må også ta med pass med passkopi samt et dokument som beskriver hvorfor du søker om NIE. Slike dokumenter kan være arbeidskontrakt i Spania eller en bankutskrift fra Norge. Det tar ca en måned å få sitt NIE nummer og det skal normalt sett hentes personlig på politistasjonen (eller utlendingskontoret).

Residencia/oppholdstillatelse

Reglene for sk. Recidencia har endret seg de siste årene og reglene er blitt mye enklere. Du må sjekke med din advokat eller administrator i Spania om du har mulighet til å søke om recidencia. Dersom du har planer om å leve og arbeide i Spania i mer enn 3 måneder skal du søke om residencia. Det er en enkel prosess og går raskt. Prosedyren varierer avhengig av årsaken til søknaden, for eksempel om du er i arbeid eller arbeidsledig, har eget firma, er pensjonist etc. Mer informasjon finnes på www.mir.es sammen med de formular som skal fylles ut.

Helsekort

Helseforsikringsnummer og helse kort: Når du arbeider i Spania vil din arbeidsgiver søke om helseforsikringsnummer for deg. Dette er et nummer som ikke er avhenging av arbeidsplassen, men som følger deg personlig. Dersom du har eget firma skal du selv sørge for å få helseforsikringsnummer. Når prosessen er avklart vil du få et papir som angir ditt helseforsikringsnummer. Sammen med dette og ditt residenciakort kan du nå gå till ditt lokale legekontor for å ansøke om helsekort. Dette er en enkel prosess og det tar vanligvis kun noen få uker, så får du kortet sendt hjem til deg. Hver gang du besøker din lege skal du vise helsekortet. Kortet er personlig og alle medlemmer I familien, også barn, skal ha sitt eget kort.

Innskriving på rådhuset,  “Empadronamiento”

Dersom du bor fast i Spania skal du skrives inn på ditt nærmeste rådhus. Det er noen ulike årsaker til dette;

  • Du er med i foketallet, viktig for regionen siden de får statlige midler avhengig av antall innbyggere. Det finnes områder med mange utenlandske innflyttere som ikke er registrert som innebærer at byen går glipp av statilige midler.
  •   Dersom du har barn gjelder denne registreringen for at de skal kunne begynne skolen (gjelder offentlige skolesystemet). Prioritet gis alltid til famlier som er registrert i området.
  • Viktig dersom du skal stemme ved lokalt eller nasjonalt valg.
  • Kjøp av bil i Spania krever at du har “Padron”.