for internett – spina_3-13 artikkel fra mmgr.pdf – 162263